Hantering av personuppgifter inom ramen för Mitsubishi Privatleasing

Personuppgiftsansvarig

MMC Bilar Sverige AB, 556289-3171, med adress Kanalvägen 10A, 194 61 Upplands Väsby, hädanefter kallad “vi”, “vår” och “oss”, kommer så som personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter för de syften och i enligt vad som anges nedan.


Ändamål och rättslig grund för behandling

I syfte att kunna leverera privatleasingtjänster till dig inom ramen för Mitsubishi Privatleasing, kommer vi att behandla vissa personuppgifter som du lämnar till oss. Sådana uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla vår avtalsförpliktelse med dig som kund och inkluderar bl.a. namn, adress och kontaktuppgifter samt i förekommande fall information erhållen i samband med genomförd kreditupplysning.

Vissa personuppgifter kommer vi att behandla utifrån vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig som kund rörande din beställning av en tjänst inom ramen för Mitsubishi Privatleasing. Det handlar om information om för dig relevanta händelser i relation till ditt fordon eller de tjänster du beställt av oss eller av någon av våra auktoriserade återförsäljare.

Vi behandlar även dina interaktioner med oss via t.ex. hemsidans formulär etc. för statistiska ändamål.

Om du gett ditt uttryckliga samtycke härtill, kan vi även använda dina personuppgifter för relevant marknadsföring samt webbaserad och social profilering i syfte att förbättra vår marknadskommunikation. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till denna behandling av dina personuppgifter. Sådan förfrågan gör du via denna sida: https://gdprsvar.se/mitsubishi

Om du har godkänt att vi använder cookies kan vi dessutom kombinera dina personuppgifter med ditt beteende på våra webbplatser.


Överföring och Mottagare av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att överföras och behandlas av oss, din valda återförsäljare, våra affärspartner samt tillverkaren för ovanstående ändamål. När det gäller våra affärspartners utanför EES kommer vi att, i förekommande fall, överföra dina personuppgifter med utgångspunkt i de standardiserade avtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.


Lagringstid

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i samband med din begäran om tjänster, information och marknadskommunikation under en period av tolv (12) månader från det datum då din tjänst inom ramen för Mitsubishi Privatleasing avslutas.

Information erhållen och behandlad inom ramen för genomförandet av en kreditupplysning kommer dock aldrig att lagras längre än 3 månader från det att uppgifterna erhölls.


Dina rättigheter och kontaktuppgifter

För mer information om dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter och kontaktuppgifter och eventuella klagomål, samt kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud, se vår fullständiga personuppgiftspolicy här, eller gå in på vår supportsida: https://gdprsvar.se/mitsubishi.